ตรวจสอบสถานะ คำสั่งซื้อ

หากไม่ทราบเลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบได้ที่อีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า (ตรวจสอบสถานะย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน)

เลขพัสดุล่าสุด 50 ลำดับ

เลขพัสดุอัพเดตทุกวันช่วง 19.00 - 22.00 น.
เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่อัพเลขพัสดุ เลขพัสดุ รายละเอียด
#2599115 ก.ค. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณณฐภัทร
#2599215 ก.ค. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณณัฐวัตร
#2599015 ก.ค. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณปฏิภาณ
#2598713 ก.ค. 2563ED120156115THคุณนายชัชชวิณทร์
#2598913 ก.ค. 2563ED120156129THคุณธีระศักดิ์.
#2598813 ก.ค. 2563ED120156101THคุณประไพ
#2598613 ก.ค. 2563ED120129534THคุณดนุพล
#2597911 ก.ค. 2563ED120134962THคุณอัครชัย
#2597511 ก.ค. 2563ED120134959THคุณธนพล
#2597811 ก.ค. 2563ED120134945THคุณดำรงค์
#2597611 ก.ค. 2563ED120134931THคุณกลินท์
#2597411 ก.ค. 2563ED120134928THคุณKimz
#2597711 ก.ค. 2563ED120134914THคุณวรางคณา
#2598311 ก.ค. 2563ED120153459THคุณภูริทัต
#2598511 ก.ค. 2563ED120153476THคุณบัญชา
#2598411 ก.ค. 2563ED120153462THคุณณัฐวัชร์
#2598011 ก.ค. 2563ED120137323THคุณนายธนาณัติ
#2598111 ก.ค. 2563ED120137310THคุณนายกุลพักตร์
#2598211 ก.ค. 2563ED120137306THคุณปภาภรปิติคำพร
#2597006 ก.ค. 2563ED120133967THคุณธัญรดา
#2596806 ก.ค. 2563ED120133953THคุณสรวิศ
#2596406 ก.ค. 2563ED120133922THคุณนัชชานนท์
#2596906 ก.ค. 2563ED120133940THคุณบัญชา
#2597206 ก.ค. 2563ED120133922THคุณนัชชานนท์
#2597306 ก.ค. 2563ED120133919THคุณประเสริฐ
#2596606 ก.ค. 2563EI985796689THคุณนิติธร
#2596506 ก.ค. 2563EI985796692THคุณนวล
#2596704 ก.ค. 2563GRAB_SAMEDAYYคุณธนัตถ์
#2596204 ก.ค. 2563ED149450467THคุณวิวัฒน์
#2596304 ก.ค. 2563ED149450453THคุณศรัตน์
#2595903 ก.ค. 2563ED120132799THคุณดนุวัฒน์
#2596103 ก.ค. 2563ED120132785THคุณWORAMET
#2596003 ก.ค. 2563ED120132771THคุณอานนท์
#2595703 ก.ค. 2563ED120132808THคุณเขษมศักดิ์
#2595503 ก.ค. 2563ED120131793THคุณสมเดช
#2595403 ก.ค. 2563ED120131802THคุณกิตติภูมิ
#2595603 ก.ค. 2563ED120131816THคุณธัญรัตน์
#2594502 ก.ค. 2563ED120121310THคุณมาลิค
#2594902 ก.ค. 2563ED120116266THคุณธนธรณ์
#2595002 ก.ค. 2563ED120116235THคุณชาน
#2595102 ก.ค. 2563ED120116249THคุณนครินทร์
#2594702 ก.ค. 2563ED120116252THคุณวีรัช
#2594602 ก.ค. 2563ED120116218THคุณปฐวี
#2594802 ก.ค. 2563ED120116221THคุณน.ส.สุทธิดา
#2594030 มิ.ย. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณชิษณุพงศ์
#2594230 มิ.ย. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณชณาณัฐ
#2593630 มิ.ย. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณณัฐพงศ์
#2593730 มิ.ย. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณปองภพ
#25938- -คุณอลงกรณ์
#2593830 มิ.ย. 2563XXXXXXXXXXXXXคุณอลงกรณ์