ตรวจสอบสถานะ คำสั่งซื้อ

หากไม่ทราบเลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบได้ที่อีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า (ตรวจสอบสถานะย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน)

เลขพัสดุล่าสุด 50 ลำดับ

เลขพัสดุอัพเดตทุกวันช่วง 19.00 - 22.00 น.
เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่อัพเลขพัสดุ เลขพัสดุ รายละเอียด
#2644916 ม.ค. 2564ED598133696THคุณมารุต
#2645116 ม.ค. 2564ED598133719THคุณวิสสุตา
#2645016 ม.ค. 2564ED598133705THคุณเศรษฐภูมิ
#2644716 ม.ค. 2564ED529798537THคุณปนาวุธ
#2644816 ม.ค. 2564ED529798545THคุณทาโร่
#2644616 ม.ค. 2564ED529798523THคุณธนัน
#2643916 ม.ค. 2564ED594907705THคุณคันธารัตน์
#2644016 ม.ค. 2564ED594907682THคุณนาย
#2644116 ม.ค. 2564ED594907665THคุณโอฬาร
#2644516 ม.ค. 2564ED594907679THคุณศศิธร
#2644416 ม.ค. 2564ED594907696THคุณอวยชัย
#2644316 ม.ค. 2564ED594907651THคุณเจษฎา
#2644216 ม.ค. 2564ED594907719THคุณสาริกา
#2643816 ม.ค. 2564ED594902685THคุณศิริกานดา
#2643716 ม.ค. 2564ED529789835THคุณศรายุทธ
#2643316 ม.ค. 2564ED529778387THคุณไรน่า
#2643416 ม.ค. 2564ED529778395THคุณสิทธิกร
#2643216 ม.ค. 2564ED529778413THคุณปิยพล
#2643116 ม.ค. 2564ED529778400THคุณฟัยโรส
#2643516 ม.ค. 2564ED529779365THคุณทองธรรมนูญ
#2643616 ม.ค. 2564ED529779351THคุณสายน้ำผึ้ง
#2642616 ม.ค. 2564ED529783342THคุณเจษฎา
#2642416 ม.ค. 2564ED529783360THคุณนายพงศธร
#2643016 ม.ค. 2564ED529783387THคุณณรงค์ฤทธิ์
#2642916 ม.ค. 2564ED529783339THคุณธนัตถ์ศรัณย์​
#2642816 ม.ค. 2564ED529783356THคุณศรายุทธ
#2642716 ม.ค. 2564ED529783373THคุณสิริวัฒน์
#2642116 ม.ค. 2564ED529774460THคุณกฤตวิทย์
#2642216 ม.ค. 2564ED529774473THคุณส.ต.ต.
#2641616 ม.ค. 2564ED529765750THคุณพีรณัฐ
#2641916 ม.ค. 2564ED529765729THคุณสิทธิกร
#2641816 ม.ค. 2564ED529765732THคุณสาวอริสา​
#2641716 ม.ค. 2564ED529765701THคุณอัฐฎาวุธ
#2641216 ม.ค. 2564ED529765715THคุณนันทพงศ์
#2641516 ม.ค. 2564ED529765746THคุณธิติธร
#2641116 ม.ค. 2564ED529722215THคุณเอราวัณ
#2641016 ม.ค. 2564ED535754685THคุณรุ่งทิวา
#2640816 ม.ค. 2564ED535754699THคุณทศพล
#2640516 ม.ค. 2564ED535754654THคุณทักษพร
#2640916 ม.ค. 2564ED535754671THคุณปิยะณัฐ
#2640616 ม.ค. 2564ED535754668THคุณนาย
#2640716 ม.ค. 2564ED535754645THคุณปวารณี
#2640116 ม.ค. 2564ED529759096THคุณพัชรี
#2640416 ม.ค. 2564ED529759065THคุณภาสพงศ์
#2640316 ม.ค. 2564ED529759051THคุณสิรณัฐ
#2640216 ม.ค. 2564ED529759048THคุณปัญญพัฒน์
#2639816 ม.ค. 2564EH233556397THคุณวัชรพัฐ
#2640016 ม.ค. 2564ED529759082THคุณธีรนัย
#2639916 ม.ค. 2564ED529759079THคุณส.ต.ต.
#2638816 ม.ค. 2564ED529740333THคุณจ่าเอกปุณณัตถ์